บุคลากร

 

อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ 
หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ
โทรศัพท์ 0-5391-7081
E-mail : jantrararuk@mfu.ac.th


 

ฝ่ายสำนักงาน

 

 

นางสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว
โทรศัพท์ 0-5391-6471
เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : sureerat.pan@mfu.ac.th


 

ฝ่ายจัดการพื้นที่ทั่วไป

 

 

นายณัฐพงศ์ สายกับ 
โทรศัพท์ 0-5391-7741
เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : nuttapong.sai@mfu.ac.th

 

นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์
โทรศัพท์ 0-5391-7082
เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : wattana.pon@mfu.ac.th

 

นางสาวสุกัญญา สูตรเลข
โทรศัพท์ 0-5391-7069
เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : sukanya.soo@mfu.ac.th


 

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นางสาววรกุล ไชยวิโน 
โทรศัพท์ 0-5391-7082
นักวิทยาศาสตร์
E-mail : worakul.cha@mfu.ac.th

 

นายศรายุธ ปงกันทา
โทรศัพท์  0-5391-7741
เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : sarayut.pon@mfu.ac.th


 

ฝ่ายเพาะขยายพันธุ์

 

 

นางสาวสุเทียน ต๊ะต้องใจ
โทรศัพท์ 0-5391-7069
เจ้าหน้าที่เกษตร
E-mail : sutian.tat@mfu.ac.th