ติดต่อเรา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
-----------------------------------------------------

ติดต่อ

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์
0-5391-6470 (ฝ่ายธุรการ)
0-5391-7082 (ฝ่ายจัดการพื้นที่ทั่วไป)
0-5391-7082 (ฝ่ายงานวิชาการ)
0-5391-7069 (ฝ่ายงานเพาะขยายพันธุ์พืช)

โทรสาร  0-5391-7083
Email : botanical@mfu.ac.th

---------------------------------------------------------

ติดตาม

Facebook : www.facebook.com/mfubotanicalgarden
IG : www.instagram.com/mfubotanicalgarden