สวนเบญจพฤกษ์

สวนเบญจพฤกษ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชเขตร้อนจำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย พืชวงศ์กล้วย พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์บัว พืชวงศ์ไผ่ และพืชวงศ์ขิงข่า ในพื้นที่จัดแสดง 31 ไร่ นับเป็นสวนที่มีความหลายหลายของพรรณไม้มากที่สุดสวนหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ

ส่วนจัดแสดงกล้วยนานาชนิด บนทางเดินที่เลี้ยวลดตามเส้นทางธรรมชาติเดิมที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ โดยจัดแสดงอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของพื้นที่สวนเบญจพฤกษ์ รวบรวมพรรณกล้วยหลากหลายชนิดเพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาทางพฤกษศาสตร์

กลุ่มพรรณไม้วงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) พืชหัวมากหมายหลากหลายชนิดที่รวบรวมไว้ในพื้นที่จัดแสดง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เยี่ยมชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่ต่างพากันออกดอกเบ่งบานต่างชนิดแต่งเติมสีสัน

ไผ่ ถือเป็นพืชที่สามารถพบได้ทั่วไปและถูกนำมาใช้ร่วมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน ทั้งใช้ในการประกอบอาหาร การทำเครื่องใช้สอย ตลอดจนงานโครงสร้าง โดยไผ่ในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 80 ชนิด และด้วยความหลากหลายที่ผูกผันกับการดำรงชีวิตของผู้คน สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รวบรวมไผ่จัดแสดงไว้ในพื้นที่

กล้วยไม้ ถือเป็นพืชวงศ์หนึ่งที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก โดยมีจำนวนมากกว่า 25,000 ชนิด ซึ่งประเทศไทยมีความหลากหลายของกล้วยไม้ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่อยู่ในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติโดยมีหลายชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูกคุมคาม ตลอดจนถึงใกล้สูญพันธุ์ กล้วยไม้จึงถือเป็นพรรณไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ได้นำกล้วยไม้อนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติภายในโรงอนุบาล มาจัดแสดงตามร่มเงาไม้ต้น เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เห็นถึงความสวยงามที่นับวันจะหาชมได้ยาก ตลอดจนได้ใช้ในการศึกษาเพื่อต่อยอด

บัว “ราชินีแห่งไม้น้ำ” พืชน้ำล้มลุกที่มีทั้งลักษณะลำต้นที่เป็นหัว เหง้า และมีดอกขนาดใหญ่สีสันสดใส ได้ถูกรวบรวมไว้ในบ่อน้ำที่จัดสร้างลดหลั่นตามชั้นความชันของพื้นที่เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่เดิมให้มากที่สุดสร้างความร่มรื่นย์ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมากระทบเงาของผิวน้ำ