อุทยานดอกไม้


อุทยานไม้ดอก แหล่งรวบรวมพืชมีดอกนานาพรรณ บนพื้นที่จัดแสดงขนาดพื้นที่จำนวน 10 ไร่ นับเป็นสวนที่ถือว่ามีความรื่นรมย์ทางสุนทรีย์ภาพความงดงามของดอกไม้ไทยมากที่สุดสวนหนึ่งในสวนพฤกษศาสต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 โดยที่นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีพรรณไม้ที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลตามบทเพลงอุทยานดอกไม้ ที่รวบรวมจัดแสดงไว้จำนวนทั้งสิ้น 48 ชนิด อาทิเช่น  จำปา กุหลาบ พะยอม ลำดวน นมแมว ประดู่ รักเร่ กาหลง จันทร์กะพ้อ ผีเสื้อ เป็นต้น

ตลอดเส้นทางเดินความยาวกว่า 300 เมตร ได้ตกแต่งไปด้วยไม้ดอกนานาพรรณ พร้อมป้ายจำแนกชนิดสอดแทรกเนื้อหาทางด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อนอกจากที่จะรื่นรมย์ไปกับความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังได้เรียนรู้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไปอีกด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่บรรยากาศของความปีติยินดีของว่าที่เหล่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทางสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะแต่งเสริมเพิ่มเติมความสวยงามพรรณไม้ให้แน่นขนัดตาไปด้วยพรรณไม้ที่ได้เพาะขยายพันธุ์ไว้ อาทิเช่น ทุ่งดอกผีเสื้อ ดาวกระจาย เจอเรเนียม เพื่อให้เหล่าบัณฑิตตลอดจนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้ใช้เป็นสถานที่เก็บภาพความประทับใจตลอดช่วงฤดูหนาว