สวนซากุระเฉลิมพระเกียรติ


สวนซากุระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ

เนื่องในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมงคลในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้นานาชนิดเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพรรณไม้ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา จึงได้รวบรวมจัดแสดงสายพันธุ์ซากุระจำนวนกว่า 25 ชนิด บนพื้นที่ 166 ไร่ พื้นที่อนุรักษ์ 164 ไร่

อุโมงดอกซากุระสายพันธุ์ยูนนาน หนึ่งในหลากหลายสายพันธุ์ซากุระที่รวบรวมไว้ในพื้นที่ เบ่งบานต้อนรับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของทางเข้าสู่เส้นทางของซากุระ ท่ามกลางบรรกายาศริมอ่างเก็บน้ำของมหาวิทยาลัยที่มีสายลมพัดผ่านพาเสียงของนกน้อยใหญ่ที่ขับขัน

อ่างเก็บน้ำที่ถูกล้อมรอบไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ เป็นอีกหนึ่งจุดพักผ่อนหย่อนใจให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ใช้เป็นจุดแวะพักระหว่างเยี่ยมชมผ่อนคลายไปกับความรื่นรมย์ของธรรมชาติ มองทอดสายตาไปยังพื้นที่รวบรวมสายพันธุ์พญาเสือโคร่งกว่า 500 ต้น โดยในช่วงฤดูร้อนที่ฝูงนกเป็ดน้ำโบยบินมาแวะพักเหนื่อยในอ่างเก็บน้ำ เพิ่มความสุนทรีย์ทางธรรมชาติและแต่งเติมสีสันให้พื้นที่ดอยแง่ม

นอกจากที่จะรวบรวมสายพันธุ์ของซากุระแล้ว สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ยังได้ศึกษาข้อมูลทางชีววิทยา การเจริญเติบโต การดูแลรักษา ตลอดจนลักษณะทางนิเวศวิทยา เพื่อรวบรวมเก็บข้อมูลไว้สำหรับใช้ในการศึกษาอีกด้วย