สวนพรรณไม้น้ำและวัลยชาติ

เส้นทางวัลยชาติ ท่ามกลางพรรณไม้เลื้อยที่เลี้ยวลด  “สวนวัลยชาติ” แหล่งรวบรวมพรรณไม้เลี้อยนานาพรรณ บนพื้นที่ขนาด 20 ไร่ ตลอดเส้นทางการเข้าเยี่ยมชมถูกตกแต่งไปด้วยซุ้มไม้เลื้อย ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างออกไป โดยแบ่งกลุ่มการจัดแสดงออกเป็น ส่วนจัดแสดงพรรณไม้เลื้อยหายาก ส่วนแสดงพรรณไม้เลื้อยกินได้ ส่วนจัดแสดงพรรณไม้พุ่มรอเลื้อย

นอกจากนี้ยังจัดทำลานพักผ่อนไปกับบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเฉพาะในช่วงยามเย็นที่แสงตกกระทบผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

ไม้เลื้อย เป็นพรรณไม้ที่ต้องการสิ่งยึดเกาะในการเลื้อยพันและยึดเกาะเพื่อพยุงลำต้นในการเจริญเติบโต จึงทำให้สวนวัลยชาติเป็นอีกหนึ่งสวนที่มีการจัดแสดงสถาปัตยกรรมซุ้มไม้เลื้อยในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพรรณไม้เลื้อยแต่ละชนิดแตกต่างกันไป