ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "A life well-life. the pioneering Irish doctor: A.F.G. Kerr – The father of Thai Botany"

Category: Bg-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "A life well-life. the pioneering Irish doctor: A.F.G. Kerr – The father of Thai Botany" โดย วิทยากรรับเชิญ Professor Dr. John Parnell ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Systematic Botany จาก School of Natural Sciences , Ireland

ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
เวลา 18.00 - 19.00 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

| writer Administrator |