รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 5 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

Categories: Bg-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล.)


รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย  5 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหาร  1 อัตรา
  

สนใจส่งเอกสารการสมัคร ที่ E-mail: rspg.botanical@mfu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5391-6471
ปิดรับสมัคร 5 กุมภาพันธ์ 2564

| Created by Wattana Pongteeradul |