นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Categories: Bg-ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 4-31 ธันวาคม 2563 บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร E-Park (ข้างร้านค้าสะดวกซื้อ 7-ELEVEN) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในการจัดแสดงนิทรรศการได้น้อมนำพระราชดำรัสด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นในพื้นที่ปกปักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การอนุรักษ์ดินโดยหญ้าแฝก และพิพิธภัณฑ์พืช

โดยในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าเยี่ยมชม

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเราได้ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น.

| Created by Wattana Pongteeradul |